Vattenkraft


Bygg Bengt har bred kompetens och mångårig erfarenhet av att utföra arbeten inom vattenkraften. 


Vi har förutom rena byggkunskaper också personal med specialkompetens vad gäller byggande av trätuber, sättarhantering vid avstängningar av dammluckor och turbiner, arbeten i vattenvägar och arbeten i närheten av högspänning, byggnation av dammluckor mm


Vi har även personal som är utbildad injektering av epoxi